Fra 1. januar 2022 vil det ikke lenger være mulig å selge boligen «som den er». Bolighandel skal bli forutsigbart og tryggere - for både kjøper og selger.


– Det blir tryggere bolighandel

NYE REGLER FOR BOLIGSALG FRA NYTTÅR

ANNONSE

Line, Azure, Aqua, Text

Per Edmund Mordt, Eiendomsmegler og partner, Attentus

Dersom en selger er usikker på noe vil man fortsatt ha mulighet til å skrive det i salgsrapporten.

Det er avhendingsloven om kjøp og salg av brukt bolig som justeres fra nyttår. Den mest sentrale endringen er at man ikke lenger vil kunne selge boligen med et «som den er»-forbehold. Kravene til informasjon blir strengere.

Alle kjente forhold om boligen må opplyses og tilstandsrapporten vil bli bedre og mer omfattende.

– Dersom en selger er usikker på noe vil man fortsatt ha mulighet til å skrive det i salgsoppgaven, men tidligere kunne en bli dekket av «som den er»-begrepet, presiserer Per Edmund Mordt.– Det nye lovverket er utelukkende positivt, innleder Bent Norderhaug i Attentus Eiendomsmegling på Kolbotn.

– Det blir tryggere bolighandel. Det blir forutsigbart. Skulle det være en mangel blir det raskt avgjort, fortsetter han.

Kjøperen skal kunne være sikker på å få nøyaktig det det er betalt for, og selgeren skal slippe søvnløse netter grunnet frykt for kommende krav.

– Avviket mellom forventet og opplevd verdi blir borte nå, understreker Norderhaug.


Bedre tilstandsrapporter

Attentus Kolbotn
Attentus eies og drives av engasjerte og erfarne eiendomsmeglere som jobber med å selge eiendommen din til best mulig pris – hver eneste dag. Vi er kanskje ikke Norges største eiendomsmegler, men ambisjonen om å være den beste gjennomsyrer alt vi foretar oss.
Hva betyr det for deg som selger?
Det stilles strengere krav til informasjonen fra selger, og det er hovedsaklig to ting som er viktig. Boligen du selger kan ikke selges "som den er", informasjonen om boligen og egenerklæringen må være presis og utfyllende. Boligens tilstand må være dokumentert med en godkjent tilstandsrapport.
Hva betyr det for deg som kjøper?
Alle forhold om boligen skal være opplyst gjennom selgers egenerklæring, meglerens beskrivelse i salgsdokumenter og boligens tilstandsrapport. Det er ditt ansvar som kjøper og lese dette nøye. Du har ingen klagerett i etterkant på forhold som er dokumentert ved kjøpstidspunktet.
Hva betyr dette for deg som selger?
Det stilles strengere krav til informasjonen fra selger, og det er hovedsaklig to ting som er viktig. 1. Utfyllende informasjon. Boligen du selger kan ikke selges "som den er". Informasjonen du gir og egenerklæringen må være så riktig og utfyllende som mulig. 2. Godkjent tilstandsrapport. Boligens tilstand må være dokumentert med en godkjent tilstandsrapport.
Hva betyr dette for deg som kjøper?
Alle forhold om boligen skal være opplyst gjennom selgers egenerklæring, meglerens beskrivelse i salgsdokumenter og boligens tilstandsrapport. Det er ditt ansvar som kjøper og lese dette nøye. Du har ingen klagerett i etterkant på forhold som er dokumentert ved salgstidspunktet.
Hva skal tilstandsrapporten inneholde?
Den nye tilstandsrapporten skal undersøke de bygningdseler eller rom der sjansen for skader er størst. Følgende boligdeler (småhus) er omfattet av de nye reglene om tilstandsrapporter: • Våtrom • Kjøkken (gulv, avløp og vannrør) • Varme, ventilasjon og sanitaæranlegg som varmtvannsberedere, vannbåren varme og varmesentraler • Ventilasjon • Taket • Yttervegger - kledningen • Krypekjeller • Rom under terreng • Fundament og grunnmur • Drenering og fuktsikring • Terrengforhold • Større håndverkertjenester utført de siste fem årene • Nedgravde oljetanker • Elektrisk anlegg (Kilde: Huseierne.no)

Med den nye loven vil risikoen forflytte seg i større grad vekk fra kjøper. Selgerens opplysningsplikt og grundige tilstandsrapporter skal sørge for det.

– Kjøperen stiller sterkere, og det er jo den som kjenner boligen dårligst etter å ha vært på visning i ti minutter, sier Norderhaug.

Dette betyr ikke fritak for ansvar. Kjøper har en undersøkelsesplikt.

– Hos oss har vi hatt det slik at kjøper skal gi en aksept for at de har lest salgsoppgaven, men nå blir det et lovkrav at kjøper må sette seg inn i dokumentene, understreker Bjørn Vidar Lazar Braathen.

Alt skal opplyses, og kjøperen må sette seg inn i dette. Selgeren har sjelden bygningsteknisk kompetanse. Derfor kommer det også en egen forskrift til loven som strammer inn kravet til boligens tekniske dokumentasjon, nemlig tilstandsrapporten.

– Takstmennene skal gå inn grundigere. I dag kan vedkommende hoppe over sjekk av loftet om det er noe i veien for å komme opp dit. Nå må det sjekkes, understreker Norderhaug.

Risikoen fordeles

Bjørn Vidar Lazar Braathen, eiendomsmegler og partner, Attentus

Kjøper og selger lever i nuet, og tenker ikke på hvordan det var. Jeg tror ikke forandringen vil oppleves som stor for dem.
Den nye tilstandsrapporten
Den nye tilstandsrapporten skal undersøke de bygningsdeler eller rom der sjansen for skader er størst. Følgende boligdeler (småhus) er omfattet av de nye reglene om tilstandsrapporter: • Våtrom • Kjøkken (gulv, avløp og vannrør) • Varme, ventilasjon og sanitaæranlegg som varmtvannsberedere, vannbåren varme og varmesentraler • Ventilasjon • Taket • Yttervegger - kledningen • Krypekjeller • Rom under terreng • Fundament og grunnmur • Drenering og fuktsikring • Terrengforhold • Større håndverkertjenester utført de siste fem årene • Nedgravde oljetanker • Elektrisk anlegg (Kilde: Huseierne.no)
Hva betyr det for deg som selger?
Det stilles strengere krav til informasjonen fra selger, og det er hovedsaklig to ting som er viktig. Boligen du selger kan ikke selges "som den er", informasjonen om boligen og egenerklæringen må være presis og utfyllende. Boligens tilstand må være dokumentert med en godkjent tilstandsrapport.
Hva betyr det for deg som kjøper?
Alle forhold om boligen skal være opplyst gjennom selgers egenerklæring, meglerens beskrivelse i salgsdokumenter og boligens tilstandsrapport. Det er ditt ansvar som kjøper og lese dette nøye. Du har ingen klagerett i etterkant på forhold som er dokumentert ved salgstidspunktet.

Lave skuldre

Men hva betyr alt dette egentlig for deg og meg?

Det er lave skuldre og hvilepuls på Attentus-kontoret i Kolbotn sentrum. Lovendringene ønskes velkommen, og vil ikke endre stort på hvordan de jobber. De tror heller ikke at det vil oppleves som en omveltning for mannen i gata.

– Kjøper og selger lever i nuet, og tenker ikke på hvordan det var. Jeg tror ikke forandringen vil oppleves som stor for dem, beroliger Lazar Braathen.

– Min oppfatning er at det er få konflikter i Oppegård. Det er erfarne eiendomsmeglere som sitter på alle tuene her, så håndverket er godt. Dette kommer til å gå helt fint, fortsetter han.

Bent Norderhaug tar også alt med knusende ro.

– De som har gode boliger får som fortjent. De som er kjøpere, er også selgere i neste omgang. Det er vinn-vinn for alle det.


Real estate, Dining room, Interior design, Table, Home, House, Furniture, Building, Property

Om de har ett råd til deg som skal selge er det følgende: ikke stress. Vær heller tidlig ute.

– Skal du selge til våren. Kom nå, så gjør vi avklaringer og loser deg gjennom dette, sier Norderhaug.

– Disse endringene er bare enda en grunn til å kontakte oss tidlig. Vi skal forklare deg alt, og vi lover personlig service og god rådgivning, sier Per Edmund Mordt.

– Det blir mye bedre for folk flest, understreker Bent Norderhaug.

Det er som kjent flest av oss.Tidlig og riktig rådgivning

Plant, Sleeve, Gesture, Houseplant
Television set, Property, Plant, Coat, World, Houseplant, Gesture, Suit, Community
Personal computer, Input device, Peripheral, Desk, Table, Gadget
Automotive design, Dress shirt, Flash photography
Automotive design, Dress shirt, Flash photography

ANNONSE FOR ATTENTUS

PRODUSERT AV NATIVE MEDIA.


Nordliveien 3 - Nordre Follo - Oppegård

Nyoppført tomannsbolig