Banana leaf, Font, Text, Yellow, Green

PRODUSERT AV NATIVE MEDIA

ANNONSE FOR FOLLO REN

Vehicle registration plate, Automotive tire, Wheel, Cloud, Sky, Truck, Tree
Font

VI TAR I MOT DET DU KAN BÆRE *

EN RULLENDE GJENVINNINGSSTASJON FRA FOLLO REN

MILJØBILEN

Follo Ren vil gjøre det lettere for deg å levere grovavfall.

Har du små mengder avfall trenger du ikke lenger å dra til gjenvinningsstasjonen, vår Miljøbil kommer nemlig til et område i nærheten av deg.

Miljøbilen omfattes ikke av kvote-systemet som gjelder på gjenvinningsstasjonene. Det betyr at du ikke trenger adgangsbevis for å levere avfall til Miljøbilen.

* Inntil en søppelsekk med avfall per levering.

Impregnert trevirke • Gips • Asbest • Bildekk • Vindusruter • Grave- og rivemasser • Matavfall • Hageavfall • Store hvitevarer

TAR IKKE IMOT:

Trevirke • Krystall og porselen • Ildfaste former • Plast • Fliser • Annet grovavfall som går til restavfall. (Kost 40,-)

LEVER MOT BETALING:

Glass- og metallemballasje • Metall • EE-avfall (mindre gjenstander) • Tekstiler • Farlig avfall • Maling • Papp, papir og drikkekartong

LEVER GRATIS:


Klikk i kartet for å finne steder, datoer og tidspunkt:

LEVER MOT BETALING:

ANNONSE FOR FOLLO REN

PRODUSERT AV NATIVE MEDIA.

oavis-logo-plain1.svg
folloren-logo.svg