Les hvordan

over 14 kilo plast

Sortering av plast-emballasje på sortertingsanlegg:

4,5 kilo plast

Kildesortering av plast-emballasje hjemme:

Motor vehicle, Wheel, Tire, Asphalt
Plast du har brukt
For noen år siden hadde vi en dedikert pose for plastavfallet vårt. Dette var en større pose du måtte oppbevare inne, og sette ut ved tømmedag. Det slipper du å tenke på nå. Normalt plastavfall kaster du med god samvittighet i restavfallsposen.
Renovasjonsbilen
Jevnlig kommer renovasjonsbilene fra Follo Ren og tømmer ditt husholdningsavfall, som består av restavfall og grønne matavfallsposer.
Finn ut når Follo Ren tømmer hos deg
Omlastehallen
Når renovasjonsbilene er fylt opp setter de kursen mot Follo Rens omlastehall på Langhus. Her tømmes innholdet i store containere, og bilene kan på ny kjøre ut for å hente avfall.
Ettersorteringsanlegget
Etter at alt har blitt tømt i større containere ved omlastehallen fraktes disse til mottakshallen i ettersorteringsanlegget. Her sendes alt innover i anlegget, og sorteringen kan starte.
Plast du har brukt sorteres ut til gjenvinning
Posene åpnes og avfallet sorteres av maskiner i sorteringsanlegget. Plastinnholdet skilles ut, og fordeles på fem forskjellige kvaliteter. Plastsortene samles, presses og pakkes i store baller. Dette er plast som selges videre for gjenbruk.

Da hver og en av oss hadde ansvaret for plastsorteringen i hjemmet var tallene 4,5 kilo per innbygger i gjennomsnitt. Som du leser, et stort gap mellom da og nå.

– Det er ikke enkelt å sortere plast hjemme. Det kan være vanskelig å vite hva som er plast og ikke plast, sier han.

Dermed havnet mye plast i restavfallet, noe som gjorde at den ikke kunne sorteres eller gjenbrukes. Nå har intelligente maskiner tatt over for oss, og det er bare å innse at de gjør jobben mye mer effektivt enn oss.

– De tar ut mye mer plast. Systemet tar også høyde for de som rett og slett ikke gidder å sortere, legger han til.

– Ikke enkelt å sortere

– Vi er veldig fornøyde med denne løsningen, det gjør at innbyggerne i Follo er blant de beste i landet til å sortere plast, innleder Jonas Fossum i Follo Ren.

Follo Ren sørger nemlig for at vi er blant dem som gjenvinner mest plast per husstand i landet. I gjennomsnitt 14,1 kilo per person. Det uten at noen av oss trenger å løfte en finger. Vi er, helt uoffisielt, toppeliten i plastsortering!

Dette krever en forklaring, og den bør være god. Mye av svaret finner vi på det svært moderne ettersorteringsanlegget på Skedsmokorset. Det skal vi komme tilbake til.  

Da vi sorterte plast hjemme samlet hver person 4,5 kilo i gjennomsnitt i året. Nå kaster vi plasten i restavfallet, men likevel sorterer vi ut tre ganger så mye til gjenvinning.

Sortering uten innsats

PLAST

FØR

Mer plast - høyere kvalitet

Èn ting er at et automatisert system fanger opp mye mer plast enn vi selv klarer. Et annet viktig moment er at plasten som skilles fra restavfallet vil holde høyere kvalitet ved automatisert sortering.

Det er mange forskjellige typer plast, og ikke alle er egnet for materialgjenvinning.

– Når man kildesorterer hjemme vil alle plasttyper legges i samme pose. Dette gir en samlet plastkvalitet som er ujevn, dermed blir det dårligere kvalitet på plastråvaren, forklarer Jonas Fossum i Follo Ren.

Høyere kvalitet

MER PLAST

Jonas Fossum, Follo Ren

Når man kildesorterer hjemme vil alle plasttyper legges i samme pose. Dette gir en samlet plastkvalitet som er ujevn.
Material property, Azure, Aqua, Font
Material property, Azure, Rectangle, Font
Material property, Orange, Rectangle, Font

Derfor.

Det er viktig for Follo Ren å fortelle denne historien. Knuse myten om at alt bare går rett til forbrenning.

Det er mulig å forstå hvordan den oppstår.

Follo Ren håndterer husholdningsavfallet for 45.000 husstander i Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden. Et bynært område med relativ høy grad av innflytting, mange kommer hit fra Oslo-området. Da er man vant til sortering i egne dedikerte poser. Som oss sorterer de mat i den grønne og papp i egen beholder, men de har en egen blå pose for plast.

Barna er kanskje godt trent opp, og sorteringen i hjemmet har blitt en helt naturlig del av hverdagen. Så flytter man noen kilometer sørover og opplever at all plasten går rett i restavfallet. Sammen med tannbørster, bleier og snusbokser. Da er det ikke rart man begynner å lure på hva slags system dette er, og om man har rykket mange år bakover i tid.

Sannheten er altså at du har rykket opp i elitedivisjonen.

Bruk heller de grønne posene!


Har matavfallet havnet blant lekene?

"Alt bare brennes allikevel"

MYTEN

Sortering i hjemmet
Fire personer, Follo, Norge
18 kg
Gjenvunnet plast per år
Sortering ved ettersorteringsanlegget
Fire personer, Follo, Norge
56.4 kg
Gjenvunnet plast per år

Men hvordan fungerer dette i praksis?

Aller først tar vi turen til omlastehallen på Langhus. Hit kommer Follo Rens renovasjonsbiler fra alle kriker og kroker i Follo-området. Fra Finstad og Fagerstrand, Heer og Hebekk, Kroer og Kolbotn, Skotbu og Siggerud. Fra Vinterbro og Vevelstad.

Når tømmingen er foretatt ute hos husstandene settes kursen mot hallen på Langhus for omlasting.  

Avfallet dumpes i større containere. Når disse er fulle, hektes disse på en bil som setter kursen mot Skedsmokorset.  

Målet er ettersorteringsanlegget til Romerike Avfallsforedling (ROAF). Et av Europas mest moderne ettersorteringsanlegg for husholdningsavfall.

Samler og sender

OMLASTEHALLEN

Automotive tire, Motor vehicle, Road surface, Wheel, Building, Tread, Asphalt, Sky
Mode of transport, Motor vehicle, Road surface, Tire, Wheel, Building, Sky, Truck, Asphalt
Motor vehicle, Automotive design
Land vehicle, Automotive tire, Wheel, Truck, Product, Asphalt

Marianne Johnsen, fagansvarlig kundesenter, ROAF.

Dette er materiale vi selger videre til produsenter som trenger den type plast for å lage nye produkter.

Vel fremme veies bilen, og alt vårt avfall blir dumpet i mottakshallen til ettersorteringsanlegget.

En hjullaster skuffer enorme mengder avfallsposer innover i systemet.

Nå starter dissekeringen. Anlegget sorterer i forskjellige avfallstyper. Mat, papir, metaller, restavfall og plast i fem sorter. Det er Tomra som har utviklet teknologien som ligger til grunn for sorteringen her.

– Det første som skjer er at de grønne matavfallsposene sorteres ut. Så rives restavfallsposene opp, og vi begynner å sortere plasten i fem forskjellige kvaliteter, forklarer Marianne Johnsen i ROAF.

Plasten har nemlig helt distinkte bruksområder og kvaliteter. Eksempelvis PET-plast som er mye brukt i drikkeflasker eller PP-plast som benyttes til ketchupflasker, smørbokser og andre fettholdige ting. Dedikerte sensorer leter etter spesifikke plasttyper, og sikrer at alt havner korrekt sted, for høyest mulig gjenbrukskvalitet.

Nær-infrarødt lys leser kvalitet og farge på plasten, og sender signaler til luftdyser som blåser plasten til korrekt transportbånd eller container.

Mot slutten av prosessen samles plasten i fem forskjellige oppsamlingsbur. Når disse er fulle, presses de til én kubikkmeter store baller med plast av en spesifikk type, i ren kvalitet, med høy gjenbruksverdi.

– Dette er materiale vi selger videre til produsenter som trenger den type plast for å lage nye produkter, sier Johnsen.Der magien skjer

ETTERSORTERINGSANLEGGET

Avfallsbransjen i Norge sørger for at nærmere 12 millioner tonn avfall blir samlet inn, behandlet og gjenvunnet årlig.

ROAF sitt ettersorteringsanlegg på Skedsmokorset tar i mot husholdningssavfall fra Halden, Øvre Romerike Avfallselskap og Follo Ren. Fra Follo Ren håndterer ettersorteringsanlegget::

  • 20 867 tonn restavfall (inkludert plast)
  • 3 460 tonn matavfall.
  • Ut fra dette sorterer de ut 1 620 tonn plast, fordelt på fem forskjellige kvaliteter.

TALL OG FAKTA

Motor vehicle, Electricity
Animal product, Food, Ingredient, Recipe, FingerPET
PET er et av de vanligste plastmaterialene. Typisk brukt brukt til flasker for brus og mineralvann. Dette materiale brukes også til tekstilfiber. ROAF gjenvinner 150 tonn PET-plast årlig.
PP
Husholdningsplast som typisk benyttes til matemballasje og gjerne fettholdige produkter. Typiske brukseksempler er smørbokser og ketchupflasker. ROAF gjenvinner 550 tonn PP-plast årlig.
LDPE (myk polyetylen)
Det mest anvendte materiale til matemballasje. Har lav stivhet og typisk finner vi denne plasten i melkekartonger og myke lokk. Godt over halvparten av de 3 750 tonnene med plast ROAF sorterer er denne folieplasten. Den utgjør 2800 tonn i året.
HDPE (stiv polyetylen)
Stiv plast som egner seg godt til flasker, korker, beger, kasser og folier som brukes til drikker og matemballasje. Benyttes også en god del i vannrør. ROAF gjenvinner 250 tonn HDPE-plast årlig.
Mixed plast
Alt plast som ikke kan identifiseres som en av de fire ovenstående sendes til en egen container. Da dette er blandet plast, vil gjenbrukskvaliteten være lav, og er den eneste sorterte plasten som går til forbrenning med energiutnytting.
Pollution

Forskjellige plastkvaliteter

PLAST ER MER ENN PLAST

Jonas Fossum, Follo Ren

Vi får en bedre råvare til produksjon av nye plastgjenstander, samtidig som vi er blant de beste i landet til å gjenvinne plast.
Urban design
Architecture, Building, Line, Wood

Som vi har sett. Avanserte sorteringssystemer skiller bleier fra brødskalker, tannbørster fra plastrester. Skiller forskjellige plastsorter fra hverandre. De gjør den viktige sorteringsjobben for oss, som gjør gjenbruk mulig. En familie på fire vil i gjennomsnitt levere nærmere seksti kilo plast til ROAF. Når det kan skilles ut, og sorteres blir det en ressurs som bearbeides og utnyttes.

Follo Ren og ROAF er en viktig bidragsyter til den sirkulære økonomien.

Men det stopper ikke der. Etter at sorteringsanlegget ble satt i drift har de kunnet analysere og lære. Den kunnskapen har de benyttet som en pådriver mot produsentmarkedet.

– Etter at vi begynte å åpne opp restavfallsposene for å se hvilke produkter som befant seg der, lærte vi fort hvilke produkter som var gjenvinnbare og ikke, forteller Marianne Johnsen.

I Norge er det korte veier til beslutningstagere. ROAF kontaktet store aktører for å se om de kunne justere sin emballasje, på bakgrunn av lærdom fra ROAF.

– Det har vi fått til. Resultatet ser du i matvarebutikken i dag, på flere produkter. Eksempelvis har Tines Pizzaost byttet til et materiale som er gjenvinnbart, forteller Marianne Johnsen.

Kunnskap gir effekt

PÅVIRKER

PET
PET er et av de vanligste plastmaterialene. Typisk brukt brukt til flasker for brus og mineralvann. Dette materiale brukes også til tekstilfiber. ROAF gjenvinner 150 tonn PET-plast årlig.
PP
Husholdningsplast som typisk benyttes til matemballasje og gjerne fettholdige produkter. Typiske brukseksempler er smørbokser og ketchupflasker. ROAF gjenvinner 550 tonn PP-plast årlig.
LDPE (myk polyetylen)
Det mest anvendte materiale til matemballasje. Har lav stivhet og typisk finner vi denne plasten i melkekartonger og myke lokk. Godt over halvparten av de 3 750 tonnene med plast ROAF sorterer er denne folieplasten. Den utgjør 2800 tonn i året.
HDPE (stiv polyetylen)
Stiv plast som egner seg godt til flasker, korker, beger, kasser og folier som brukes til drikker og matemballasje. Benyttes også en god del i vannrør. ROAF gjenvinner 250 tonn HDPE-plast årlig.
Mixed plast
Alt plast som ikke kan identifiseres som en av de fire ovenstående sendes til en egen container. Da dette er blandet plast, vil gjenbrukskvaliteten være lav, og er den eneste sorterte plasten som går til forbrenning.
Pollution

Forskjellige plastkvaliteter

PLAST ER IKKE BARE PLAST

Card Title Here
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Card Title Here
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
3 - Har lekene havnet blant restavfallet?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Ettersorteringsanlegget henter ut 2000 tonn plast til materialgjenvinning i året.

Ja, og det er rimelig heftig!
Nei, det er faktisk mye mer!

Hvor kaster du plastemballasjen i Follo?

I blå pose
I restavfallet
I egen sekk for plastemballasje

Hvor mange kilo plastemballasje sorteres ut per innbygger i året?

4,5 kilo
9 kilo
14,1 kilo
58,4 kilo

Hvilken plasttype gjenvinnes det mest av på ROAF?

PET
PP
LDPE (plastfolie)
HDPE
Mixed plastic

PET-plast finner du typisk i?

Drikkeflasker
Shampoo-flasker
Smørbokser

Mengden plast som sorteres er viktig, men en annen viktig ting er:

Vi får en ressurs som kan brukes til oppvarming
Det er høyere kvalitet på plast-råvaren
Plast er lettere enn matavfall

Hva skjer med plastemballasjen som kastes i restavfallet?

Alt blir brent for energi
Det blir sortert ut, mesteparten blir gjenvunnet, en liten del blir brent for energi
Det blir sendt til fyllinga og råtner

Hva er fordelen med et sorteringsanlegg?

Enklere for innbyggerne og bra for miljøet
Follo Ren tjener mer penger

Din poengsum:

0/8

Hva kan du om plast?

Fem kjappe

Det er fire år siden Follo Ren tok valget om å satse på sentralsortering av plast fremfor hjemmesortering. Alle tall og parametere viser at dette var et smart valg.

Store mengder plast kan nå gjenvinnes fremfor brennes, og det er til det beste for miljøet. En ekstra bonus for alle oss som får husholdningsavfallet håndtert av Follo Ren er at vi gjør mindre, men "får" mer. Vinn-Vinn!

Da de tok avgjørelsen hadde de ikke annet enn prognoser å støtte seg til, for ROAF var det eneste anlegget av sitt slag i Nord-Europa.

– Vi er veldig fornøyd med at prognosene stemte. Vi får en bedre råvare til produksjon av nye plastgjenstander, samtidig som vi er blant de beste i landet til å gjenvinne plast, oppsummerer Jonas Fossum i Follo Ren.

Det smarte valget

MASKINENE OVERTOK

Automotive tire, Motor vehicle, Agricultural machinery, Wheel, Window, Tread, Asphalt, Tractor
Automotive tire, Motor vehicle, Road surface, Wheel, Building, Tread, Asphalt, Sky
Mode of transport, Motor vehicle, Road surface, Tire, Wheel, Building, Sky, Truck, Asphalt
Motor vehicle, Automotive design
Smile, Sleeve, Happy, Collar
Land vehicle, Automotive tire, Wheel, Truck, Product, Asphalt
Hard hat, High-visibility clothing, Blue-collar worker, Outerwear, Workwear, Helmet, Sleeve, Engineer, Yellow, Headgear
Motor vehicle, Electricity
Motor vehicle
Architecture, Building, Line, Wood
Urban design
High-visibility clothing, Motor vehicle, Sky, Workwear, Water, Cloud, Plant, Sleeve, Glove, Tree

PRODUSERT AV NATIVE MEDIA

ANNONSØRINNHOLD FRA FOLLO REN

Banana leaf, Font, Text, Yellow, Green

ANNONSØRINNHOLD

folloren-logo.svg